Organizacija uporabnikov virtualnih domen

Status managerja

Glavna odgovorna oseba virtualne domene avtomatično dobi status managerja, ki prejme podatke za prijavo (npr. začasno geslo) s strani 1KA administracije takoj po postavitvi virtualne domene, in sicer na e-mail, ki je bil naveden v zahtevku.

Organizacija ima privzeto enega managerja. Pri tem se lahko organizacija odloči tudi za generično ime (npr. manager@podjetje.si ali info@podjetje.si), ki v primeru zamenjave odgovorne osebe močno poenostavi prilagoditve.

Načeloma je lahko managerjev tudi več, kar pa je treba posebej naročiti in tehnično urediti z administracijo 1KA. Dodatni managerji se obračunavajo po veljavnem ceniku. Manager ima tudi odgovornost, da so vse ankete izvedene z omejitvami, v skladu z etičnimi standardi in v skladu s pogodbo ter zakonodajo. V primeru večjega števila managerjev morajo vsi prevzeti to odgovornost, hkrati pa v takem primeru priporočamo, da je en manager glavni ter ima dostop do drugih managerjev.

Managerji lahko dodajajo nove uporabnike v virtualno domeno. Vsak običajen uporabnik virtualne domene je zato dodeljen določenemu managerju. Dodatni uporabniki se ne morejo sami registrirati v vašo virtualno domeno.

Če je managerjev več, so lahko vzajemno dodeljeni drug drugemu, lahko pa tudi ne. Če manager ni nikomur dodeljen, to pomeni, da nihče drug nima vpogleda v ankete takega managerja. Morebitno spremembo dostopa lahko izvede le 1KA administracija na osnovi uradnega zahtevka organizacije, ki pa mora biti usklajen tudi z veljavno zakonodajo varovanja zasebnosti v odgovarjajoči organizaciji. 1KA administracija sicer do anket dostopa za potrebe uporabniške pomoči le z izrecnim dovoljenjem avtorja določene ankete.

Manager ima dostop do vseh anket uporabnika (ali managerja), ki pripada določenemu managerju. Poudariti pa velja, da tega dostopa ne more zlorabljati, ker vsak avtor ankete oziroma uporabnik vidi prav vse dostope, vpoglede in spremembe, ki jih kdorkoli (avtor, soavtorji, managerji, administratorji) naredi na njegovi anketi.

Dostop do posamezne ankete

Manager ima dostop do celotnega profila njegovih uporabnikov in s tem tudi do vseh uporabnikovih anket. Administrativnega dostopa managerja do uporabnikov ne smemo zamenjevati z dostopom uporabnikov za urejanje določene ankete. Vsak uporabnik (ne samo manager) lahko namreč neodvisno doda kot sourednika kateregakoli uporabnika virtualne domene. Pri tem uporabnik dobi dostop zgolj do tiste ankete, za katero mu je drug uporabnik dodelil dostop.

Dostop do ankete
 

Nadzor nad dostopom do anket

V zavihku 'UREJANJE' - 'Arhiv' - 'Sledenje sprememb' so uporabniku in managerju vidne prav vse sledi dostopanja do ankete, tako vpogledi kot tudi vse morebitne spremembe vprašalnika (kdo, kdaj, kaj). Sledi vključujejo tudi morebitne dostope in posege, ki jih je izvedla administracija 1KA oziroma Center za pomoč uporabnikom.

Dodajanje novega uporabnika

V zavihku 'Uporabniki' – 'Dodajanje uporabnikov', se nahaja okno za dodajanje uporabnikov, nad katerim boste imeli pregled. Tukaj manager vpiše e-mail uporabnika, njegovo ime, priimek in geslo. Tako manager kot tudi uporabnik sta preko e-maila obveščena, da je ustvarjen odgovarjajoči račun na virtualni domeni:

Dodajanje uporabnikov

Pregled nad uporabniki

Uporabnike, nad katerimi ima manager pregled, lahko vidi v zavihku 'Uporabniki' – 'Moji uporabniki'.

Vse ankete uporabnikov, ki pripadajo določenemu managerju, manager vidi tudi v siceršnjem pregledu anket v zavihku 'Moje ankete'. S klikom na gumb 'Filtriranje', lahko izberete prikaz vseh anket, ali pa prikaz le svojih anket.

Filter

S klikom na urejanje (svinčnik) ob uporabniku lahko manager vidi celoten seznam anket določenega uporabnika in njegov profil.

Urejanje

V tem pogledu ima manager tudi možnost urejanja uporabnika (npr. zamenjave gesla).

Uredi1

V seznamu anket uporabnika lahko manager s klikom na anketo spreminja uporabnikove pravice za posamezno anketo.

anketa

Dodajanje obstoječega uporabnika v pregled

Če je uporabnik že registriran na virtualno domeno, si ga ne morete sami dodeliti v pregled. V tem primeru se prosim obrnite na nas prek elektronskega naslova: enklikanketa@gmail.com in želenega uporabnika vam bomo ročno dodelili v pregled.

Odstranitev uporabnika iz pregleda

Uporabnika lahko manager odstrani v zavihku 'Uporabniki' – 'Moji uporabniki', kjer se ob kliku na 'svinčnik' ob uporabniku odpre pojavno okno, kjer lahko odstranite uporabnika:

pregled

Po odstranitvi uporabnika iz pregleda določenega managerja bo uporabnik odstranjen iz odgovarjajoče virtualne domene, njegove ankete pa bodo managerju še vedno vidne pod zavihkom 'Moje ankete'.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.