Ali lahko zahtevam, da se anketa izbriše?

Občasno se pojavijo zahteve, da se določena anketa odstrani; bodisi zaradi spama oz. neželenih vsebin v vabilih, bodisi zaradi kršenja predpisov ali etičnih norm.

Politika 1KA je, da tretja oseba ne more ustaviti anketne raziskave, razen če se očitno kršijo predpisi, pri čemer se oziramo na veljavno zakonodajo (Zakon o elektronskih komunikacijah, Zakon o varstvu potrošnikov, Zakon o varstvu osebnih podatkov). Poleg tega se v primeru nesprejemljivega ali sovražnega govora upoštevajo načela Kodeksa regulacije sovražnega govora, ki ga je podpisalo osem večjih spletnih portalov v Sloveniji in poleg kaznivega sovražnega govora, kot je definiran v 297. členu Kazenskega zakonika, predvidevajo regulacijo nestrpnega govora, žalitev in neprimernih vsebin (vulgarizmi ipd.). Doslej zaradi tovrstnih intervencij nismo umaknili še nobene ankete.

Zgornja določila ne omogočajo odstranitve raziskave, pri katerih ne gre za kršitve teh določb; npr. če šola želi preprečiti zbiranje podatkov s strani učencev, ki ne kršijo zgornjih določb.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.