Ali je besedilo uvodnega GDPR vprašanja možno spremeniti?

Besedila uvodnega GDPR vprašanja ni možno spremeniti. V primeru, da želite drugačno uvodno GDPR vprašanje, ga lahko ustvarite sami.

To storite tako, da najprej skrijete uvod in zaključek (klik na ikono 'oko'), nato pa iz nabora vprašanj izberete tip vprašanja 'Kategorije - en odgovor' in ga nastavite kot obvezno vprašanje.

Tukaj nato vpišete poljubno besedilo in kot možna odgovora nastavite strinjanje in nestrinjanje z zbiranjem osebnih podatkov:

Respondent, ki se ne strinja z zbiranjem osebnih podatkov, mora na tem mestu zaključiti z anketo, respondent, ki se strinja z zbiranjem osebnih podatkov, lahko začne z izpolnjevanjem ankete.

To naredite tako, da uporabite pogoj (IF), ki ga najprej postavite pred prvo vprašanje oziroma uvod vaše ankete. Uporaba pogojev je na voljo le uporabnikom individualnih paketov 2KA in 3KA ter uporabnikom poslovnih paketov za skupine. Pogoj morate ustrezno nastaviti, da bodo respondenti, ki se strinjajo z zbiranjem osebnih podatkov, lahko začeli z izpolnjevanjem ankete.

Nato pa za respondente, ki se ne strinjajo z zbiranjem osebnih podatkov, na konec ankete vstavite še novo vprašanje tipa 'nagovor', kjer jim pojasnite, zakaj je anketa zanje zaključena. Na primer besedilo v obliki: »Niste sprejeli pogojev, zahtevanih za sodelovanje v anketi, zato ankete ne morete izpolnjevati. Hvala za vaš čas!«. Pri tem ne pozabite ustrezno nastaviti pogoja:


Nekatere opisane funkcionalnosti so na voljo za uporabnike individualnih paketov 2KA in 3KA ter uporabnike poslovnih paketov za skupine.


 

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.