Na kakšen način varujete podatke? Kaj vas zavezuje, da podatkov ne posredujete tretjim osebam?

Vaši podatki so varni podobno, kot so danes nasploh varne spletne storitve (npr. vaš Gmail račun). V največji meri je to odvisno od tega, kako dobro varujete svoje uporabniško ime in geslo.

V ostalem smo pri 1KA visoko motivirani za zagotavljanje največje varnosti dostopa za vse uporabnike. Velja poudariti, da pri več kot 285 tisočih anketah nismo zabeležili še nobenega varnostnega incidenta.

Brez zagotavljanja varnosti danes ni spletnih storitev in v tem okviru je pomemben tudi ugled ponudnika določene storitve, v našem primeru Centra za družboslovno informatiko Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.

1KA center za pomoč uporabnikom brez eksplicitnega dovoljenja uporabnika nima dostopa do ankete in podatkov. Več >>

V pravnem smislu to področje formalno urejajo pogoji uporabe, ki so sicer podobni pogojem, ki jih imajo druga sodobna orodja za spletne ankete.

Izpostaviti velja naslednje tri navedbe v pogojih uporabe 1KA:

  • Upravljavci spletne strani www.1ka.si se zavezujemo, da bomo zagotovili vse razumne ukrepe, da podatki, ki niso namenjeni javnemu prikazu, ne bodo dostopni tretjim osebam in javnosti ter da bodo podatki ustrezno varovani pred nepooblaščeno zlorabo ali izgubo;
  • Storitev 1KA trajno hrani in arhivira vse ankete uporabnikov ter podatke, ki so bili zbrani v teh anketah;
  • Za reševanje vseh sporov in nesporazumov v zvezi s spletno stranjo www.1ka.si, za katere so že bile izčrpane vse ostale izvensodne možnosti sporazuma, je sicer pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani.

Uporabniki, ki želijo svojo (virtualno ali realno) domeno ali pa celo lastno namestitev (kjer potem v celoti prevzamejo odgovornost za varnost), se lahko dogovorijo za različne prilagoditve.

Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.