Katere podatke o anketi moram navesti pri objavi poročila?

V skladu z zahtevami po minimalnem razkritju v okviru Kodeksa profesionalne etike in prakse (AAPOR), mora vsak raziskovalec ob objavi poročila raziskave oziroma ankete za javno uporabo navesti (ali biti pripravljen nemudoma razkriti) naslednje podatke:

 • Ime naročnika ankete;
 • Ime organizacije, ki je izvedla anketo;
 • Natančno besedilo objavljenih vprašanj;
 • Opredelitev populacije raziskave;
 • Opis vzorčnega okvira, ki je bil uporabljen za predstavitev te populacije;
 • Pojasnilo, kako so bili rekrutirani respondenti;
 • Skupna velikost vzorca;
 • Metoda oziroma način zbiranja podatkov;
 • Datumi in lokacije zbiranja podatkov;
 • Ocena vzorčne napake, če je to potrebno;
 • Opis uteževanja podatkov (ali izjava, da podatki niso bili uteženi) in vse postopke ocenjevanja, ki so bili uporabljeni za izdelavo končnih rezultatov;
 • Če se izsledki poročila raziskave nanašajo na posamezne dele vzorca in ne na celoten vzorec, je v poročilu treba navesti tudi velikost podvzorcev.

Več (AAPOR) >>

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.