Kategorije - en odgovor (tip vprašanja)

Gre za kategorialni tip vprašanja, kjer iz vnaprej definiranih kategorij izberemo 1 možen odgovor.

Če pri oblikovanju vprašanja presodimo, da verjetno nismo predvideli vseh možnih odgovorov respondentov, lahko v vprašanje dodamo še kategorijo 'Drugo' (in pri tem upoštevamo metodološko priporočilo Neustrezna uporaba odprtih odgovorov). Tako dobimo polodprti tip vprašanja, ki respondentom omogoča vpis poljubnega odgovora, če se ne opredelijo za nobeno od vnaprej določenih kategorij. V tem primeru je lahko analiza nekoliko zahtevnejša, saj moramo opisne odgovore rekodirati (npr. 'jabolk', 'jabolko' in 'jabolka' rekodiramo v isto vrednost).

Podobno lahko dodamo tudi  'manjkajoče vrednosti', kot so 'Ne vem', 'Zavrnil, 'Neustrezno' in 'Ostalo'. Pri uporabi omenjenih odgovorov, priporočamo previdnost, kar je opisano tudi v metodološkem priporočilu Pomanjkljive možnosti odgovorov.

V nadaljevanju opisujemo še nekaj dodatnih funkcionalnosti in nastavitev vprašanja:

Osnovne nastavitve:

Postavitev:

Pri vprašanju tipa 'kategorije - en odgovor' imamo na voljo številne različne postavitve. Spodaj prikazujemo nekaj različnih možnih postavitev:

  • Navpično (privzeta nastavitev), kjer so kategorije prikazane pod vprašanjem.

  • Vodoravno ob vprašanju

  • Vodoravno pod vprašanjem

  • Roleta je uporabna predvsem pri velikem številu kategorij (npr. več 10 ali celo več 100). Ko je roleta zaprta, je prikazana le ena kategorija, ko pa jo respondent s klikom odpre, se prikažejo vse kategorije. Možna omejitev rolete je, da respondenti nimajo možnosti vpisa poljubnega odgovora, če ne izberejo nobenega od vnaprej določenih odgovorov.

 

Napredne nastavitve:

V naprednih nastavitvah se nahaja več možnosti, kot so:

  • Skrivanje vprašanja za respondente;
  • Časovna omejitev odgovarjanja;
  • Prikaz rezultatov;
  • Zaklenjeno vprašanje za urejanje;
  • Skrivanje izbirnih gumbov;
  • Hitro urejanje v podatkih z roleto.

Validacija

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.