Kategorije - en odgovor (tip vprašanja)

Opis

Gre za kategorialni tip vprašanja, kjer iz vnaprej definiranih kategorij izberemo 1 možen odgovor.

 

Če pri oblikovanju vprašanja presodimo, da verjetno nismo predvideli vseh možnih odgovorov respondentov, lahko v vprašanje dodamo še kategorijo 'drugo' (in pri tem upoštevamo metodološko priporočilo Neustrezna uporaba odprtih odgovorov). Tako dobimo polodprti tip vprašanja, ki respondentom omogoča vpis poljubnega odgovora, če se ne opredelijo za nobeno od vnaprej določenih kategorij. V tem primeru je lahko analiza nekoliko zahtevnejša, saj moramo opisne odgovore rekodirati (npr. 'jabolk', 'jabolko' in 'jabolka' rekodiramo v isto vrednost)

 

Podobno je potrebna velika previdnost z odgovorom "ne vem", kar je opisano v metodološkem priporočilu Pomanjkljive možnosti odgovorov.

 

V nadaljevanju opisujemo funkcionalnosti vmesnika in možnosti oblikovanja vprašanj, ki jih ponuja.

 

Osnovno oblikovanje

 

 • Možne postavitve:

  • Navpično (privzeta nastavitev), kjer so kategorije prikazane pod vprašanjem.
  • Vodoravno ob vprašanju
  • Vodoravno pod vprašanjem
  • Roleta je uporabna predvsem pri velikem številu kategorij (npr. več 10 ali celo več 100). Ko je roleta zaprta, je prikazana le ena kategorija, ko pa jo respondent s klikom odpre, se prikažejo vse kategorije. Možna omejitev rolete je, da respondenti nimajo možnosti vpisa poljubnega odgovora, če ne izberejo nobenega od vnaprej določenih odgovorov.
  • Potrditev je posebna vrsta postavitve in lahko npr. služi kot potrditev prijave.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

Napredno oblikovanje

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

Pogoji

Pogoje (IF) v vprašalniku uporabimo takrat, ko želimo, da le določene osebe odgovarjajo na določena vprašanja. Več >>

 

 

 

Validacija

 

 

 

 

 

Povezave
 • Metodološko priporočilo: Neustrezna uporaba odprtih odgovorov >>

 • Metodološko priporočilo: Uporaba odgovorov DA/NE namesto vprašanj na skali >>

 • Metodološko priporočilo: Napačna uporaba vprašanja z več možnimi odgovori >>

 • Metodološko priporočilo: Pomanjkljive možnosti odgovorov >>

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.