Napačna uporaba vprašanja z več možnimi odgovori

Povsem nesprejemljiva je uporaba oblike vprašanja, ki dovoljuje več možnih odgovorov (checkbox) povsod tam, kjer je smiseln le en odgovor, od strinjanja (npr. skala 1-5) do pogostosti (npr. dnevno, tedensko, mesečno, občasno, nikoli).

V vseh teh primerih je treba seveda dovoliti le en možen odgovor (radio button). Gre za elementarno napako, ki se nemalokrat zgodi začetnikom.

<< Nazaj na Osnovna priporočila​

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.