Grafični prikaz anketnih podatkov

Videovodič prikazuje postopek priprave grafične predstavitve rezultatov v 1KA.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.