Tabela roleta (tip vprašanja)

Ta tip vprašanja omogoča respondentom izbiro enega merila oziroma kriterija izmed možnosti v stolpcih, na podlagi katerega nato ocenjujejo postavke oziroma teme, ki se nahajajo v vrsticah tabele. Ta tip vprašanja je najbolj priročen način za prikaz vprašanj, kjer imajo različne teme enake možne odgovore.

Kot primer takega vprašanja lahko vzamemo npr. zadovoljstvo s spletno stranjo. Tako lahko razvijalci neke spletne strani v enem vprašanju dobijo vpogled v zadovoljstvo uporabnikov z obliko, uporabnostjo, hitrostjo … Za enak učinek bi brez tega tipa vprašanja potrebovali tri posamezna vprašanja tipa 'Kategorije – en odgovor', kar bi otežilo ustvarjanje vprašalnika in kasnejše analiziranje podatkov.

Tip vprašanja 'Tabela roleta' je enak klasični tabeli, le da izbirne gumbe nadomesti roleta.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.