fbpx Rekodiranje | 1KA
+
Ustvari anketo

Rekodiranje

Številske in kategorične vrednosti spremenljivk lahko v aplikaciji 1KA rekodirate, torej jim spremenite vrednosti. Rekodiranje je na voljo le uporabnikom zasebnega paketa 3KA. Do te možnosti dostopate v zavihku 'PODATKI' - 'Izračuni' - 'Rekodiranje'.

Na voljo so naslednje funkcije rekodiranja:

  • Dodaj – odpre okno za dodajanje spremenljivk, kjer želite spremeniti stare vrednosti v nove;
  • Uredi – prikaže okno za urejane rekodiranja posamezne spremenljivke;
  • Odstrani – odstrani oz. v celoti izbriše rekodiranje posamezne spremenljivke;
  • Omogočeno – omogoči oziroma onemogoči rekodiranje posamezne spremenljivke;
  • Vidna – spremenljivko v vprašalniku nastavi kot vidno oz. nevidno.

Na dnu tabele s klikom na 'Povzetek rekodiranja' odprete seznam rekodiranih vrednosti po spremenljivkah.

Rekodiranje v isto spremenljivko:

  • vse odgovore, ki imajo npr. vrednosti 2 in 3, rekodirate v drugo vrednost (npr. 11) iste spremenljivke;
  • ali pa jih definirate kot manjkajočo vrednost, npr. 'ni odgovoril (-1)'.

Rekodiranje v novo spremenljivko:

  • odgovore izbrane spremenljivke rekodirate v nove vrednosti, kjer se vrednostim stare spremenljivke Q1 (npr. 1 in 2), priredi novo vrednost (npr. 12) v spremenljivki Q2;
  • pri rekodiranju v novo spremenljivko lahko vrednosti prav tako definirate kot manjkajočo vrednost;
  • podobno lahko rekodirate tudi kategorične spremenljivke, npr. da Q1 s skalo 1-5 spremenite v Q2 s skalo 1-3. V vrednost 1 spremenljivke Q2 (nizko) rekodirate vrednosti 1 in 2 spremenljivke Q1; v vrednost 2 spremenljivke Q2 (srednje) rekodirate vrednost 3 spremenljivke Q1; v vrednost 3 spremenljivke Q2 (visoko) pa rekodirate vrednosti 4 in 5 spremenljivke Q1. Tovrstno transformacijo lahko izvedete tudi s kalkulacijo: Q2 = 1/2 + 1/2*Q1, kjer bo Q2 seveda še vedno imela pet vrednosti, vendar na intervalu 1-3.

Izpisi

Za vsako spremenljivko, ki ste jo dodali v seznam za rekodiranje, lahko z enim klikom izpišete sumarne frekvence, dopolnjene frekvence, opisne statistike in osnovne frekvence. Te lahko nato natisnete ali jih izvozite v formate PDF, Word ali Excel.