Tabela število (tip vprašanja)

Pri tem tipu vprašanja respondenti vnašajo števila glede na enega ali več kriterijev, ki se nahajajo v glavi tabele ter glede na podvprašanja oziroma kategorije, ki se nahajajo v vrsticah na levi strani tabele. Ta tip vprašanja je na primer dobra izbira za vpisovanje števila obiskov različnih držav v različnih letih.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.