Tabela - število (tip vprašanja)

Pri tem tipu vprašanja respondenti vnašajo števila glede na enega ali več kriterijev, ki se nahajajo v glavi vprašanja ter glede na podvprašanja oziroma kategorije, ki se nahajajo v levem stolpcu. Ta tip vprašanja je primeren za na primer vpisovanje števila obiskov različnih držav v različnih mesecih.

 


 

 

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.