Tabela diferencial (tip vprašanja)

Ta tip vprašanja omogoča respondentom ocenjevanje po različnih kriterijih. Tako lahko na primer respondenti v enem vprašanju ocenijo kvaliteto, ceno, izgled, itd. nekega produkta na lestvici od 1 do 5 (možnost nastavitev).

 

 

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.