Tabela diferencial (tip vprašanja)

Ta tip vprašanja omogoča respondentom ocenjevanje kategorij po različnih kriterijih. Tako lahko na primer respondenti v enem vprašanju ocenijo kvaliteto, ceno, izgled, itd. nekega izdelka na lestvici npr. od 1 do 5.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.