Uporaba odgovorov DA/NE namesto vprašanj na skali

Le redko nas zanimajo značilnosti respondenta, ki imajo lahko le dve stanji (so binarna, npr. spol, referendumsko vprašanje itd.), saj gre pri večini stališč, mnenj, občutij, dosežkov, itd. za kontinuum.

Zato ne vprašamo "Ali vam je XXX všeč? DA/NE", ampak "Kako vam je XXX všeč na lestvici 1 (sploh mi ni všeč) do 5 (zelo mi je všeč)?".

V teoretičnem smislu je kognitivno sicer nekoliko lažje odgovarjati binarno kot pa na skali, ravno tako je teoretično bolj primerno konstruiranje skale preko seštevanja binarnih odgovorov. Vendar pa z neposrednim vprašanjem na skali dobimo za praktične potrebe – ob skoraj enakem času in naporu respondenta – bistveno več informacij, predvsem pa s tem pridobimo možnost za izračun povprečja, dramatično bolj natančne primerjave med skupinami, preverjanja domnev, možnost multivariatne analize itd.

Za vprašanja na skali seveda uporabimo tip vprašanja "En dogovor" (radio button) in ne "Več odgovorov" (checkbox).

<< Nazaj na Osnovna priporočila​

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.