Aktiviranje in objava ankete

Videovodič prikazuje aktiviranje in različne načine objave v orodju 1KA.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.