Klasična tabela (tip vprašanja)

Ta tip vprašanja omogoča respondentom izbiro enega merila oziroma kriterija, ki se nahaja v glavi stolpca, na podlagi katerega potem anketiranci ocenjujejo postavke oziroma teme, ki se nahajajo na levi strani. Ta tip vprašanja je najbolj priročen način za prikaz vprašanj, kjer imajo različne teme enake možne odgovore.

Kot primer takega vprašanja lahko damo zadovoljstvo s spletno stranjo. Tako lahko na primer razvijalci neke spletne strani v enem vprašanju dobijo vpogled v zadovoljstvo uporabnikov z obliko, uporabnostjo, hitrostjo… Za enak učinek bi brez tega tipa vprašanja potrebovali tri posamezna vprašanja tipa 'Kategorije – en odgovor', kar bi otežilo delo ustvarjalcu ankete kot tudi kasnejše analiziranje.

 

 

Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.