Datum (tip vprašanja)

Tip vprašanja 'Datum' omogoča respondentom, da si s pomočjo koledarja izberejo datum, ki zanima anketarja.

 

 

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.