Datum (tip vprašanja)

Tip vprašanja 'Datum' omogoča respondentom, da kot svoj odgovor izberejo datum s pomočjo koledarja.

Primer:

Datum - tip vprašanja

 

Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.