Vsota (tip vprašanja)

Pri tipu vprašanja 'Vsota' respondenti za vsak odgovor vpišejo številko, ki se na koncu seštejejo v skupno vsoto.


Funkcionalnost je na voljo za uporabnike individualnih paketov 2KA in 3KA ter uporabnike poslovnih paketov za skupine.


 

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.