Vsota (tip vprašanja)

Tip vprašanja 'Vsota' lahko uporabimo na primer za seštevanje stroškov. Respondenti za vsak odgovor vpišejo številko, ki se na koncu seštejejo, da dobimo skupno vsoto.

 

 

 

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.