Testiranje ankete

Video vodič prikazuje, kako lahko v 1KA testiramo anketni vprašalnik.

1KA avtomatsko prepozna pomanjkljivosti vprašalnika in oceni njegovo trajanje.

Video vodič Komentarji se nahaja tukaj.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.