Kategorije - več odgovorov (tip vprašanja)

Pri tipu vprašanja 'Kategorije – več odgovorov' respondentom omogočimo izbiro enega ali več odgovorov med več možnimi odgovori (kategorijami). Priporočljivo je razmisliti tudi o možnosti, da nismo predvideli vseh možnih odgovorov, in po potrebi v vprašanje dodati kategorijo 'drugo' (polodprti tip vprašanja). To respondentu omogoča, da vpiše svoj odgovor, če se ne opredeli za nobeno od vnaprej določenih kategorij. V tem primeru je lahko analiza nekoliko zahtevnejša, saj moramo opisne odgovore rekodirati (npr. 'jabolk', 'jabolko' in 'jabolka' rekodiramo v isto vrednost).

Pri tem tipu vprašanja lahko izbirate med naslednjimi postavitvami:

  • Navpično
  • Vodoravno ob vprašanju
  • Vodoravno pod vprašanjem
Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.