Dvojna tabela (tip vprašanja)

Ta tip vprašanja omogoča respondentom izbiro dveh meril oziroma kriterijev, ki se nahajajo v glavi stolpca, na podlagi katerega anketiranci ocenjujejo postavke oziroma teme, ki se nahajajo na levi strani. Ta tip vprašanja je najbolj priročen način za prikaz vprašanj, kjer imajo različne teme enake možne odgovore.

Kot primer takega vprašanja lahko damo zadovoljstvo s spletno stranjo. Tako lahko na primer dobimo vpogled v zadovoljstvo uporabnikov istočasno za na primer obliko in uporabnostjo za več različnih spletnih strani.

Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.