Tabela besedilo (tip vprašanja)

Ta tip vprašanja omogoča respondentom, da vnašajo kratke besedilne odgovore na več različnih vprašanj in po več različnih kriterijih. Tako lahko na primer naredimo razpored tedna, kamor respondenti vpisujejo, kaj so vsak dan jedli za posemezen obrok.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.