Tabela več odgovorov (tip vprašanja)

S tipom vprašanja 'Tabela več odgovorov' respondentom omogočimo, da izberejo enega ali več možnih odgovorov, ki se nahajajo v glavi tabele. Ti odgovori pa so enaki za več različnih podvprašanj oziroma kategorij, ki se nahajajo v vrsticah na levi strani tabele.

Ta tip vprašanja je najbolj primeren za prikaz več vprašanj tipa 'Kategorije – več odgovorov' (checkbox), ki imajo enake možne odgovore.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.