Tabela - več odgovorov (tip vprašanja)

S tipom vprašanja 'Tabela – več odgovorov' omogočimo respondentom da izberejo enega ali več možnih odgovorov, ki se nahajajo v glavi vprašanja. Ti odgovori pa so enaki za več različnih podvprašanj oziroma kategorij, ki se nahajajo v levem stolpcu vprašanja. Ta tip vprašanja je najbolj primeren za prikaz več vprašanj tipa 'Kategorije – več odgovorov' (Checkbox), ki imajo enake možne odgovore.

 

 

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.