Kategorije - en odgovor (roleta) (tip vprašanja)

Z uporabo tipa vprašanja 'Kategorije – en odgovor (roleta)' repondentom omogočimo možnost izbire enega odgovora med več možnimi odgovori (kategorijami). Odgovori so namesto v obliki gumbov predstavljeni v obliki spustnega seznama oziroma rolete. Priporočljivo je razmisliti o možnosti, da nismo predvideli vseh možnih odgovorov, in po potrebi v vprašanje dodati tudi kategorijo 'ostalo', a pri tem tipu vprašanja ne moremo omogočiti, da bil odgovor 'ostalo' polodprti tip, kjer bi lahko respondenti dopisali svoje odgovore.

Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.