Število (tip vprašanja)

Tip vprašanja 'Število' se uporablja za vnos števil. V nastavitvah vprašanja, pod 'Odgovori', lahko nastavite število kategorij (1 ali 2), prikaz polja za enoto, in širino vnosnega polja. Poleg tega lahko v nastavitvah v razdelku 'Omejitve', nastavite število celih mest, število decimalnih mest, najmanjše (Min) in največje (Max) število, ki ga lahko vnesejo respondenti, ter nastavite opozorilo za preseg meje.

Primer vprašanja tipa število: 

Pri načinu vnosa v nastavitvah vprašanja, lahko izberete tudi 'Drsnik, pri katerem ne vnašate števila, ampak z drsnikom izberete število med minimumom in maximumom.

Primer drsnika:

Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.