Število (tip vprašanja)

Tip vprašanja 'Število' se uporablja za vnos števil. Pri načinu vnosa, pa lahko izberete 'Drsnik', pri katerem ne vnašate števila, ampak z drsnikom izberete število med minimumom in maximumom. V nastavitvah lahko nastavite kakšno število lahko vnesejo respondenti, kakšno je najmanjše in kakšno največje število, število decimalnih mest…

 

 

 

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.