fbpx Napredni modul: volitve | 1KA
+
Ustvari anketo

Napredni modul: volitve

Napredni modul 'Volitve' podpira proces izvedbe povsem anonimnega glasovanja, z izklopom vseh parapodatkov in brez kakršnekoli možnosti povezovanja podatkov z elektronskimi naslovi in drugimi identifikatorji.

Napredni modul omogoča pošiljanje vabil znotraj sistema 1KA (pošiljanje vabil v 1KA sistemom je možno samo za uporabnike paketa 3KA), pri tem pa se zabeleži zgolj informacija, da je vabilo bilo poslano, ne pa tudi status (ali je oseba odprla anketo, ali je odgovorila).

Za uporabo modula Volitve v zavihku 'UREJANJE' – 'Nastavitve' – 'Napredni moduli' izberite možnost 'Volitve' in obkljukate možnost.

Vprašanja, ki jih želite vključiti, urejate v zavihku 'UREJANJE' – 'Vprašalnik'.

Prejemnike vabil in sporočilo za vabilo k volitvam pa urejate v vmesniku za pošiljanje vabil v zavihku 'OBJAVA' – 'Vabila'.

  1. Najprej uredite nastavitve poštnega strežnika.
  2. Dodate prejemnike.
  3. Oblikujete sporočilo in pošljete.

Posebnosti, ki veljajo pri uporabi modula Volitve

  1. Ko enkrat vklopite modul 'Volitve', izklop le tega ni več mogoč. Če želite izvesti običajno anketo in ste po nesreči vklopili modul 'Volitve', potem je treba narediti novo anketo (npr. kopijo).
  2. Pri pošiljanju vabil se uporabljajo individualizirana vabila (kode), ki pa so individualizirana zgolj za namen pošiljanja vabil. Nastavitev vabil (ročni vnos, dostop brez kode ipd.) ni mogoče spreminjati.
  3. V pregledu dodanih prejemnikov so zgolj informacije, ali je bilo vabilo poslano, kdaj je bil prejemnik dodan, kdo ga je dodal in v katerem seznamu je. Informacije o statusu respondenta v pregledu ni.
  4. V zadnjem koraku so prikazani vsi elektronski naslovi, na katere vabilo še ni bilo poslano. Če bi želeli poslati opomnik, to pomeni, da morate iste prejemnike še enkrat dodati in jim poslati vabilo. Vendar pa to pomeni, da lahko oseba dvakrat izpolni anketo (če bo prejela vabilo s povezavo v anketo dvakrat). Če večkrat pošiljate na iste elektronske naslove, se vsak vnos istega prejemnika namreč zabeleži kot nov vnos.
  5. Ko so vabila poslana, povezovanje med elektronskim naslovom in odgovori respondenta ni mogoče.
  6. V primeru vklopljenega modula 'Volitve' nastavitev dostopa respondentov in nastavitev parapodatkov ni možno spreminjati. Nastavitve so privzeto urejene tako, da se ne beležijo nobeni parapodatki in ne shranjujejo nobeni piškotki, kar omogoča izvedbo popolno anonimizirano anketo.