Težave pri pošiljanju email vabil preko Gmail poštnega strežnika

Za pošiljanje email vabil preko integracije eksternega SMTP sistema v 1KA močno odsvetujemo uporabo Gmail strežnika, saj nikakor ne moremo kontrolirati njihovega pošiljanja.

Nekaj let nazaj je bilo mogoče pošiljati po 500 emailov na enkrat, pa jih je kljub temu včasih poslalo bistveno manj, potem pa so v 2015 dali omejitev na 100. Pri našem testiranju smo ugotavljali, da nikoli ne pošlje na 100 naslovov, ampak včasih na 92, včasih na 98… Ekipa 1KA za pošiljanje vabil ne uporablja več Gmail strežnika. Več o omejitvah pošiljanja Gmail sistema >> 

Tovrstni problemi pa so samo z Gmailom. Veliko uporabnikov ima lasten SMTP sistem v organizaciji in zadeva deluje v celoti. Tudi v okviru Ekipe 1KA smo že pošiljali po 5.000 emailov brez problema, vendar je bilo to, kot rečeno, poslano preko lastne SMTP storitve.

Organizacijam zato predlagamo uporabo lastnega poštnega strežnika ali pa zakup kakšne plačljive SMTP storitve. Zelo dobra rešitev je tudi uporaba katerega od sistemov za masovno pošiljanje emailov (dedicated mass email services), ki se uporabljajo v direktnem marketingu. Več o celotni problematiki pa si lahko preberete tudi v Knjigi Web Survey Methodology (str. 119).

Potek pošiljanja sporočil preko integracije Gmail SMTP poštnega strežnika

1KA sistem za pošiljanje email vabil pošlje vaše emaile na Gmail in to tudi zapiše, Gmail pa tega ne sprocesira v celoti in niti ne pošlje nobene povratne informacije našemu sistemu oziroma nenehno spreminja način, kako nas o tem obvesti, zato se naša navedba poslanih emailov lahko ne ujema z Gmailom.

Priporočljiva uporaba plačljive Gmail storitve

Glede na to, da je Gmail brezplačna aplikacija, niso posebej ažurni pri obveščanju in pravila spreminjajo nenapovedano in na nejasen način. Gmail na žalost svojo brezplačno storitev vse bolj krči, omejuje, komplicira in sili uporabnike v plačljive storitve (obstaja namreč tudi že plačljiva storitev masovnega pošiljanja preko Gmaila). Več o Gmail sistemu >>

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.