Pošiljanje email vabil preko SMTP sistema (6m 57s) [NOVO]

Videovodič prikazuje uporabo sistema za pošiljanje email vabil v orodju 1KA. S sistemom lahko tudi generirate individualne kode, ki jih lahko respondentom pošljete preko emaila ali pa jih izvozite in pošljete preko navadne pošte.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.