Napredni uporabniki - ki imajo bodisi izkušnje z 1KA ali kakim drugim orodjem bodisi so sicer visoko informacijsko pismeni ali pa metodološko izobraženi - pogosto preskočijo vsako sistematično uvajanje. Kot prvo velja zato izpostaviti, da tudi za izkušene uporabnike nikakor ni odveč:

Izkušeni uporabniki tudi nemalokrat spregledajo, da 1KA nudi zelo dragocene funkcionalnosti, ki bi lahko - če bi jih poznali - prihranile veliko časa oziroma bi lahko pomembno povečali učinkovitost in kvaliteto celotnega procesa. Izpostavljamo nekatere, v tem ogledu najbolj izrazite, funkcionalnosti:

  • Vprašalnik se lahko bistveno bolj učinkovito razvija brez predhodnega razvoja v urejevalnikih besedil (npr. Ms Word, Google DOCS), torej neposredno v orodju 1KA s pomočjo ročnih ali avtomatskih testnih vnosov, predvsem pa s pomočjo sistema komentiranja posameznih vprašanj ali celotnega vprašalnika. Vprašalnik lahko izvozite tudi v Word ali PDF.
  • Poleg enostavne objave URLja, je na voljo še objava QR kode za mobilne naprave, vključitev ankete v določeno spletno mesto ter enostavna in napredna objava preko 1KA sistema email vabil.
  • Orodje 1KA omogoča tudi enostaven vpogled v posamezne odgovore respondenta in računanje novih spremenljivk.
  • Pri avtomatsko generiranih statističnih analizah in grafih lahko poleg sumarnika izračunate še povprečja in druge napredne analize. Analize lahko še dodatno nastavljate z naprednimi možnostmi, lahko jih razdelite na segmente, skupine, manjkajoče vrednosti, obdobje, pogoje, statuse, lahko pa izberete le posamezne spremenljivke.
  • Zelo koristna možnost je tudi "zoom", ki omogoča, da v tabelah in frekvencah z enim klikom pogledamo enoto, ki nas zanima (ker npr. izstopa).
  • Izdelate lahko poročilo po meri, v katerega lahko vključite poleg izbranih tabel in grafov še interpretacije, vse skupaj lahko tudi izvozite.
  • 1KA omogoča uporabo enega vprašalnika, ki pa se lahko ločeno prikazuje različnim skupinam oziroma prevodom.
  • Knjižnica vprašanj omogoča enostavno hranjenje vprašanj in prenos iz ene ankete v drugo.

Za poglobljeno obravnavo problematike spletnih anket priporočamo knjigo Web Survey Methodology.

Za napredne tehnične vidike (inštalacija, API)​ velja pregledati tehnična navodila.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.