Tehnični vidiki

Aplikacija 1KA ima naslednje tehnične lastnosti:

  • zasnovana je v odprtokodnem programskem jeziku PHP;
  • za upravljanje podatkovnih baz uporablja MySQL (odprtokodna rešitev relacijske podatkovne baze, ki podatke obdeluje s pomočjo jezika SQL);
  • za upravljanje vsebin uporablja urejevalnika CKEditor (4.4.7) in TinyMCE;
  • za statistične analize se uporablja programski jezik R;
  • za generiranje grafov se uporablja PHP knjižnica pChart;
  • za zunanjo lupino uporablja Sisplet CMS (sistem za upravljanje z vsebinami), kjer se izvaja registracija in kjer se nahajajo zunanje vsebine, kot so naslovnica, priročniki, pogosta vprašanja in pogoji uporabe;
  • aplikacijo lahko povežemo tudi z drugimi sistemi CMS, lahko pa deluje povsem brez sistema za upravljanje vsebin, čeprav je na ta način v pogledu registracije uporabnikov okrnjen.

Lastna inštalacija je mogoča na strežniku uporabnika, podobno kot na strežniku 1KA, lahko pa se namesti tudi na posamezen osebni računalnik, s katerim lahko nato anketar izvede računalniško podprto anketiranje (CAPI).

Aplikacija 1KA zaenkrat (2015) potrebuje navezo na nek CMS (Content Management System - sistem za upravljanje z vsebinami), kjer uporablja odgovarjajoči sistem registracije, hierarhije uporabnikov ipd. Trenutno je polno integrirana le v Sisplet CMS, ki ga je zato potrebno namestiti skupaj z 1KA. Aplikacija 1KA je sicer nameščena na številnih strežnikih in deluje brez težav na platformi Linux in Microsoft.

V pripravi je tudi integracija v druge CMS (Jommla!, Moodle, WordPress, Drupal) in tudi izoliranje od CMSja nasploh.

Uporabnik, ki želi namestitev, izpolni OBRAZEC, kjer potrdi strinjanje s pogoji, nakar prejme namestitvene datoteke in navodila. Ostali vidiki (prednosti, slabosti, stroški) so obravnavani v okviru načinov uporabe (Lastna namestitev)

Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.