Nastavitve objave

Na levi strani zavihka 'OBJAVA' - 'Nastavitve' lahko anketo aktivirate in spremenite čas njene aktivnosti, ki je privzeto nastavljen na 3 mesece. Ko anketo aktivirate, se ta samodejno zaklene za urejanje, da med zbiranjem podatkov ne bi prišlo do neželenih sprememb vprašalnika. Anketo lahko spet odklenete tako, da kliknete na ikono v obliki ključavnice poleg URL naslova ankete na vrhu zaslona.

Poleg tega so v levem stolpcu pod gumbom za aktivacijo ankete zbrane privzete nastavitve vprašalnika s področja oblike, jezika, dostopa, aktivnosti in obveščanja. S klikom na katero izmed njih ste preusmerjeni v odgovarjajoče področje nastavitev vprašalnika, kjer lahko privzete vrednosti spremenite. Privzeto je v levem stolpcu prikazanih le nekaj najbolj pogostih nastavitev, medtem ko se vam s klikom na 'več' prikažejo vse nastavitve.

Na levi strani zavihka 'OBJAVA' - 'Pregled' je na vrhu najprej povzeta osnovna diagnostika. Če imate v anketi napake, opozorila, priporočila ali nerešene komentarje, jih lahko pred objavo pretehtate oz. popravite s klikom nanje, kar vas preusmeri v diagnostiko oz. komentarje.

Na desni strani pod osnovno diagnostiko so zbrani tudi vsi tipi URL povezav do vprašalnika:

  • Predogled, kjer lahko pregledate vprašalnik, ne da bi se podatki shranjevali v bazo. V predogledu lahko vsak respondent sproži prehod na 'Testni vnos' (t.j. način, kjer so omogočeni komentarji in se podatki v bazo shranijo kot testni);
  • Testni vnos, kjer URL lahko pošljete testnim respondentom, podatki pa se pri tem v bazi zabeležijo kot testni, prav tako se shranjujejo morebitni komentarji. Testne vnose je možno naknadno izbrisati z enim klikom;
  • Realna anketa oz. povezava do vprašalnika, kjer se podatki normalno shranjujejo v bazo (pregledujete jih v zavihku 'PODATKI'). To povezavo sporočite dejanskim respondentom, denimo z objavo na družbenih omrežjih, forumih, prek e-maila, ipd.
  • Uporabniki, ki ste za posamezno anketo pridobili napredne možnosti pošiljanja email vabil, imate v sklopu povezav tudi možnost lepega URL-ja. Ta omogoča, da namesto '1ka.si/a/12345' uporabite bolj opisljiv URL '1ka.si/primer'.

Na dnu strani sta v razdelku 'Napredne objave' zbrani povezavi na napredne oblike URL povezave ter 1KA vabila.

Povezave:

<< Nazaj na OBJAVA

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.