Avtomatski vnosi

Generiranje 'Avtomatskih vnosov' je namenjeno preverjanju kompleksnih vprašalnikov (npr. z gnezdenimi pogoji), da bi preverili, ali se vsa vprašanja sploh prikažejo respondentom.

Generirate lahko poljubno število (do največ 1000) 'fiktivnih respondentov', ki odgovorijo na anketo. Hkrati 1KA izpiše število odgovorov (enot) za vsako vprašanje. Če določenega vprašanja ne dobi nobena enota, gre za napako v pogojih.

Avtomatske vnose si lahko ilustrativno ogledate v zavihkih 'PODATKI' in 'ANALIZE', pri čemer je na vrhu zaslona vedno prikazan opozorilni trak, ki omogoča, da testne enote izbrišete z enim klikom.

Kako deluje slučajnostni mehanizem generiranja avtomatskih vnosov?

  • V primeru kategorij z enim odgovorom ('radio button') se odgovori porazdeljujejo enakomerno;
  • V primeru kategorij z več odgovori ('checkbox') se vsaka kategorija porazdeli enakomerno med vrednostjo 1 in 0;
  • V primeru numeričnih spremenljivk se generira slučajno štirimestno število;
  • V primeru besedilnega odgovora se generira slučajni niz desetih črk;
  • Vsaka spremenljivka ima z verjetnostjo 10% manjkajočo vrednost (-1);
  • Vejitve v pogojih se izvajajo enakomerno.

<< Nazaj na TESTIRANJE

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.