fbpx Email vabila | 1KA
+
Ustvari anketo

Email vabila

Uporabnik lahko pravico do uporabe 1KA sistema pošiljanja vabil pridobi z nakupom zasebnega paketa 3KA. Z uporabo email sistema se strinja tudi s pogoji uporabe in antispam politike in zagotovlja, da bo vabila pošiljal le znanim prejemnikom, ki so se pred tem bodisi eksplicitno strinjali s sodelovanjem v raziskavi oziroma je razvidno, da gre za evalvacijo skupine, za katero ima uporabnik administrativne pristojnosti in podatke (člani društva, slušatelji predmeta, naročniki, osebno omrežje ipd.).

Pred uporabo sistema velja še enkrat izpostaviti, da je pošiljanje vabil metodološko zahteven proces, zato svetujemo pregled odgovarjajočih priporočil.

Uporaba 1KA sistema za pošiljanje vabil

Sistem 'OBJAVA' - 'Vabila' je namenjen uporabnikom, ki želijo povezavo do ankete posredovati na veliko število elektronskih naslovov in pri tem tudi slediti, kateri respondent je odgovoril na anketo in kateri ni. Predvsem je to prednost pri pošiljanju opomnikov tistim respondentom, ki ankete niso izpolnili. Sistem 1KA poleg tega podpira (dokumentira) tudi pošiljanje vabil preko pošte, SMS, ipd.

V primeru aktivacije uporabe 1KA sistema za pošiljanje vabil (uporabniki paketa 3KA) je potrebno v zavihku 'OBJAVA' - 'Vabila' omogočiti sistem s klikom na gumb 'Omogoči 1KA sistem vabil'. Odpre se zavihek 'OBJAVA' - 'Vabila' - 'Nastavitve', kjer lahko urejate splošne nastavitve vabil in nastavitve email strežnika. 

V levem stolpcu lahko spreminjate privzete splošne nastavitve vabil. Tu določite, ali želite pošiljati individualizirana vabila, ki omogočajo sledenje respondentom. Določite tudi način pošiljanja: Email ali Pismo, SMS, drugo. Nastavite lahko tudi, če je za dostop do ankete respondentom dodeljena koda, ki jo sami vnesejo pred izpolnjevanjem vprašalnika ali je ta samodejno vključena v URL naslov ankete. Med osnovnimi nastavitvami lahko omogočite dostop do ankete tudi brez individualiziranega vabila (kode), kjer lahko to omogočite samo avtorju ankete ali vsem.

V primeru pošiljanja email vabil imate na desni strani dve možnosti glede nastavitev email strežnika za pošiljanje e-vabil: strežnik 1KA in lastni poštni strežnik.

V okviru podnavigacije 'OBJAVA' - 'Vabila' pošiljanje poteka v naslednjih korakih:

  • Email naslove ali druge identifikatorje (ime, priimek) vnesete v zavihku 'Dodaj' (po želji lahko hkrati dodate tudi druge spremenljivke).
  • Dodani naslovi in ostale dodane spremenljivke se nato prikažejo v zavihku 'Preglej', kjer se vsaki dodani enoti dodeli koda za dostop do ankete. V primeru pošiljanja vabil preko pošte ali SMSa se lahko dodane respondente in odgovarjajoče kode izvozi v format Excel.
  • Vabilo lahko v zavihku 'Sporočilo' poljubno preoblikujete in vstavite želene spremenljivke, ki se bodo prejemniku prikazale v vabilu. Dokumentirate pa lahko tudi vabilo, poslano preko navadne pošte ali SMSa.
  • Proces pošiljanja izvedete v zavihku 'Pošlji', ki ga lahko natančneje določite tudi glede na status respondentov. To pomeni, da vabilo lahko pošljete vsem ali pa, na primer, le tistim, ki se na prvo vabilo niso odzvali. Možen kriterij pri pošiljanju vabil je tudi status ankete, npr. 5 - delno izpolnjena, 3 - klik na nagovor itd. V tem zavihku se lahko dokumentira tudi pošiljanje preko drugih kanalov.

V zavihku 'Pregled' lahko spremljate, ali ima anketa že ustvarjene sezname prejemnikov, ali so bila vabila že poslana, kdaj in kateri uporabnik jih je poslal, na koliko naslovov, število neustreznih enot - neodgovorov, neustreznih enot - neveljavnih odgovorov, ustreznih enot. 

V zavihku 'Seznami' lahko urejate svoje sezname prejemnikov, ustvarjate nove ali jih odstranite. 

Povezave:

<< Nazaj na OBJAVA