V zavihku 'Diagnostika' je v levem stolpcu (Kriterij) naštetih več napak in priporočil. S klikom na gumb, v razdelku 'Podrobnosi', odprete dodatna pojasnila in priporočila, kako izboljšati anketni vprašalnik.

  • NAPAKE se nanašajo na logične in tehnične napake v pogojih, kalkulacijah ali zankah ter na podvojenost imen spremenljivk. 1KA ne dovoli aktiviranja ankete, dokler napake niso odpravljene, saj gre za resne pomanjkljivosti.
  • PRIPOROČILA so oblikovana na osnovi najpogostejših napak v anketah. Na tem mestu 1KA predlaga dodatne načine za izboljšanje anketnega vprašalnika. Izpostavljeno je tudi, če imate preveč vprašanj na strani vprašalnika, preveč vprašanj v bloku ali preveč podvprašanj v tabeli. V tem sklopu 1KA preveri tudi, če se na začetku ankete nahajajo neprimerna vprašanja (npr. demografija). Priporočila so pomanjkljivosti anketnega vprašalnika in je zelo priporočljivo, da jih rešite.  

Spodaj pod tabelo  'Diagnostika' najdete osnovne karakteristike ankete:

  • Najprej je v okviru trajanja ankete podana informacija o dejanskem trajanju, kjer s klikom na 'Več informacij o dejanskem trajanju' prav tako dobite natančnejše podatke o dejanskem trajanju ankete (po straneh). Pri tem jih lahko filtrirate glede na statuse in določite rezanje vrednosti, ki izrazito odstopajo od predvidenega trajanja. Pri frekvenčni porazdelitvi dejanskega trajanja ankete lahko vklopite ali izklopite prikaz za vsako stran posebej. Nastavite lahko tudi, ali naj se časi 0s in 1s prikažejo pri preskočenih straneh.
  • Podana je tudi ocena trajanja, kjer s klikom na 'Več informacij o ocenjevanju trajanja' dostopate do natančnejše ocene trajanja po straneh in po vprašanjih. Trajanje ankete 1KA oceni na osnovi normativov, oblikovanih na podlagi dolgoletnih izkušenj s spletnim anketiranjem, kjer ima vsak tip vprašanja svoj predviden čas trajanja, ki je odvisen tudi od kompleksnosti oz. dolžine vprašanja. Pri računanju trajanja ankete se upoštevajo tudi vejitve, ki se izvajajo enakomerno (npr. za vprašanje, ki je glede na pogoje prikazano le ženskam, se predvideva, da je prikazano v 50 odstotkih primerov).
  • Desno se nahaja tudi opisna ocena dolžine vprašalnika (npr. srednje dolga anketa), ocena kompleksnosti ankete ter informacije o številu vprašanj, spremenljivk, pogojev, blokov in nivojev gnezdenja. S klikom na posamezni status dostopate do dodatnih metodoloških pojasnil o trajanju in kompleksnosti anketnega vprašalnika.
  • Če anketa vsebuje komentarje, spodaj najdete tudi sumarni pregled stanja le-teh, in sicer koliko komentarjev respondentov oz. urednikov je nerešenih ter koliko je vseh skupaj. 

<< Nazaj na TESTIRANJE

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.