1KA Virtualna domena

Uporabniki lahko poleg splošne uporabe rabe storitve spletnega anketiranja 1KA na domeni www.1ka.si izberejo tudi prilagojene oblike.

Na 1KA strežniku se lahko za vse ankete določenega uporabnika izdela virtualna poddomena na domeni 1ka.si (npr. xxx.1ka.si), lahko pa tudi poddomena uporabnikove domene (npr. 1ka.podjetje.si ali anketa.podjetje.si) ali povsem poljubna domena (npr. xxx.yyy.zz), ki je nato vidna uporabniku (upravljavcu ankete) pri urejanju anket ter respondentom pri izpolnjevanju vseh uporabnikovih anket.

Lastnikom virtualnih domen se avtomatično dodeli status managerja, kar pomeni tudi možnost registracije lastnih uporabnikov, njihovo urejanje in nadzor. Omogočeno je tudi dodeljevanja lepih URL naslovov, ki so bolj poljudni in razumljivi (npr. www.1ka.si/anketa) in uporabo 1KA sistema za masovno pošiljanje email vabil v kombinaciji z lastnim strežnikom (SMTP).

Osnovna prednost uporabe na virtualni domeni je ažurnost (procesi dejansko potekajo na isti matični 1KA namestitvi kot je na domeni www.1ka.si, kjer je nameščena zadnja verzija 1KA) ter stalna in profesionalna strežniška podpora. Slabost so minimalni tehnični stroški, stroški in nekatere omejitve pri funkcionalnostih, ki jih ima 1KA administrator.

Virtualno domeno lahko naročite med poslovnimi paketi, tako da izpolnite OBRAZEC >>. V primeru, da ni odziva v enem delovnem dnevu, kontaktirajte, kot je navedeno v pomoči >>.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.