Zaporedno filtriranje vprašanj (drill-down)

Videovodič prikazuje izdelavo zaporednega filtriranja vprašanj v 1KA oziroma 'drill-down'.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.