Posodabljanje podatkov (datoteka vs. baza)

V bazo se sproti shranjujejo VSE enote in VSI odgovori. Iz nje se nato generira posebna datoteka, ki je osnova za pregledovanje podatkov, izvoze in analize. Generiranje in osveževanje datoteke poteka sproti.

Ker se enote dodajajo sproti, uporabnik procesa generiranja datoteke (iz baze) praktično ne opazi. Edino v primeru, ko se baza spremeni (npr. že obstoječi anketi se doda ali odstrani spremenljivka), se mora datoteka ob pregledu podatkov generirati znova, kar lahko pri nekaj deset tisoč ustreznih enotah traja do nekaj minut.

V zelo redkih primerih lahko pride do težave pri avtomatskem generiranju in se lahko podatki malo zamaknejo ali pa se ne ažurirajo. V tem primeru lahko sami ročno generirate datoteko.

Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.