Avtomatsko kodiranje

Avtomatsko kodiranje za odprta vprašanja poženete v zavihku 'PODATKI' - 'Izračuni' - 'Avtomatsko kodiranje'. Iz spustnega seznama nato izberete besedilno spremenljivko, ki jo želite avtomatsko kodirati in kliknete 'Kodiraj'.

Avtomatsko kodiranje je primerno za kratke odgovore, kjer se besede oz. koreni besed pogosto ponavljajo. Aplikacija zazna korene besed in jih združi v skupno vrednost. Kodirate lahko v spremenljivko z enim ali z več možnimi odgovori. Pri kodiranju več vrednosti na odgovor (torej v spremenljivko z več možnimi odgovori) se za deliminator (ločitveni znak) uporablja vejica. Avtomatskega kodiranje ne priporočamo pri vprašanjih z dolgimi odprtimi odgovori.

Avtomatsko kodirane spremenljivke lahko kasneje še dodatno ročno popravljate v zavihku 'PODATKI' - 'Izračuni' - Ročno kodiranje'.


Funkcionalnost je na voljo za uporabnike individualnega paketa 3KA ter uporabnike poslovnih paketov za skupine.


 

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.