Avtomatsko kodiranje

Avtomatsko kodiranje za odprta vprašanja je na voljo le uporabnikom zasebnega paketa 3KA. Poženete ga v zavihku 'PODATKI' - 'Izračuni' - 'Avtomatsko kodiranje'. Iz spustnega seznama nato izberete besedilno spremenljivko, ki jo želite avtomatsko kodirati in kliknete 'Poženi'.

Avtomatsko kodiranje je primerno za kratke odgovore, kjer se besede oz. koreni besed pogosto ponavljajo. Aplikacija zazna korene besed in jih združi v skupno vrednost. Kodirate lahko v spremenljivko z enim ali z več možnimi odgovori. Pri kodiranju več vrednosti na odgovor (torej v spremenljivko z več možnimi odgovori) se za deliminator (ločitveni znak) uporablja vejica. Avtomatskega kodiranje ne priporočamo pri vprašanjih z dolgimi odprtimi odgovori.

Avtomatsko kodirane spremenljivke lahko kasneje še dodatno ročno popravljate v zavihku 'PODATKI' - 'Izračuni' - Ročno kodiranje'.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.