Kakšna je razlika med kodiranjem in rekodiranjem?

Kodiranje (avtomatsko ali ročno) priporočamo, da uporabljate za odprte tipe vprašanj oz. spremenljivk, torej za besedila, pri čemer je to smiselno predvsem za eno besedo ali za manjše število besed, ki se ponavljajo. Primer je lahko vprašanje "Katero je vaše najljubše sadje?", kjer se nato odgovori "jabolko", "jabolka", "jabolk" ipd. kodirajo v isto vrednost.

Z rekodiranjem pa lahko spremenite številske ali kategorične vrednosti določene spremenljivke, kar je zelo uporabno npr. pri grafih. Primer numerične spremenljivke je lahko združevanje starostnih kategorij iz letnice rojstva v kategorije "pod 30", "30 - 50" in "nad 50". Primer kategorične spremenljivke pa je rekodiranje ocen 1, 2, 3, 4 in 5 v kategoriji "Visoke", kamor vključimo oceni 4 in 5, ter "Nizke", kamor umestimo ocene 1, 2 in 3.


Funkcionalnosti so na voljo za uporabnike individualnega paketa 3KA ter uporabnike poslovnih paketov za skupine.


 

Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.