Ali lahko restavrirate podatke, ki sem jih pomotoma izbrisal?

Če ste pomotoma izbrisali celotno anketo, podatke ali določeno vprašanje ter s tem tudi zbrane podatke, je le-te možno določeni čas po izbrisu restavrirati. 1KA ima namreč urejeno arhiviranje za vsak klik vsake ankete posebej; načeloma je torej mogoče restavrirati katerekoli podatke.

Vsako restavriranje podatkov je plačljivo in se obračuna po veljavnem ceniku. Enostavne izbrise je mogoče restavrirati hitro, včasih pa je to lahko dolgotrajen postopek. Vse to je odvisno od tega, kdaj in na kakšen način so bili podatki izbrisani.

Med enostavne izbrise se štejeta izbris celotne ankete ali izbris celotne baze, kjer imamo že avtomatiziran postopek restavracije.

V ostalih primerih (npr.: izbris testnih vnosov) pa je potreben poseg programerja in restavracija iz arhivskih kopij.

Pri tem je pomembno opozoriti, da je 1KA na voljo v obstoječi obliki (kar je napisano tudi v splošnih pogojih ob registraciji) in ne odgovarja za vse napake, ki jih naredijo uporabniki, zato ne moremo vlagati dodatnih resursov, četudi je škoda nastala zaradi uporabniško nedodelanega vmesnika.

Dodati velja, da doslej ne beležimo nobene škode (trajen izbris podatkov oziroma nemogočo restavracijo podatkov). Za dodatno pomoč uporabnikom smo na podlagi izkušenj uvedli avtomatizirano restavracijo izbrisanih celotnih anket, celotnih baz podatkov in celotnih vprašanj, za restavriranje vseh ostalih izbrisov pa še nismo razvili algoritmov, zato breme resursov nosi uporabnik sam.

Opozarjamo na previdnost pri brisanju vprašanj in podatkov, priporočamo, da raje skrijete ali filtrirate, kot pa brišete, saj lahko hitro pride do izgube relevantnih podatkov.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.