Združevanje podatkov

V zavihku 'PODATKI' - 'Uvoz' - 'Združi podatke' lahko na osnovi skupnega ključa zlijemo podatke različnih virov. Seveda mora biti ključ med enotami različen - različne enote ne smejo imeti istega ključa. Za združevanje podatkov je bistveno, da ima 1KA datoteka enak ključ (identifikator) kot dodatna datoteka, npr. zaporedna številka, šifra, email, telefon ipd.

 

Primer: V bazi na 1KA so v spremenljivki Q1 imena respondentov, želite pa dodati še elektronske naslove (EMAIL) in starost (STAR). V zavihku 'UREJANJE' - 'Vprašalnik' ustvarite dve novi spremenljivki (za elektronski naslov in starost), nato pa v zavihku 'PODATKI' - 'Uvoz' - 'Združi podatke' izberete vsa tri polja: Q1, EMAIL, STAR. Pri tem mora biti vsaka enota v svoji vrstici, spremenljivke pa morajo biti med seboj ločene z vejico. Pomembno je, da se držite vrstnega reda spremenljivk, ki ga lahko določite s premikanjem polj.

 

Zelo pomembno je, da kot ključ, v tem primeru označite spremenljivko Q1. Sistem bo nato poleg imen (Q1), ki so že v bazi 1KA, enotam iz dodatne datoteke dodal še elektronski naslov in starost (npr. Ana, ana.novak@1ka.si, 33).

 

Imena in email lahko uvozite tudi iz zunanje datoteke (Excel).

Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.