Združevanje podatkov

V zavihku 'PODATKI' - 'Uvoz' - 'Združi podatke' lahko na osnovi skupnega ključa zlijemo podatke različnih virov. Seveda mora biti ključ med enotami različen - različne enote ne smejo imeti istega ključa. Za združevanje podatkov je bistveno, da ima 1KA datoteka enak ključ (identifikator) kot dodatna datoteka, npr. zaporedna številka, šifra, email, telefon ipd.

Primer: V bazi na 1KA so v spremenljivki Q1 imena respondentov, želite pa dodati še elektronske naslove (EMAIL) in starost (STAR). V zavihku 'UREJANJE' - 'Vprašalnik' ustvarite dve novi spremenljivki (za elektronski naslov in starost), nato pa v zavihku 'PODATKI' - 'Uvoz' - 'Združi podatke' izberete vsa tri polja: Q1, EMAIL, STAR. Pri tem mora biti vsaka enota v svoji vrstici, spremenljivke pa morajo biti med seboj ločene z vejico.

Pomembno je, da se držite vrstnega reda spremenljivk, ki ga lahko določite s premikanjem polj.

Zelo pomembno je, da kot ključ v tem primeru označite spremenljivko Q1. Sistem bo nato poleg imen (Q1), ki so že v bazi 1KA, enotam dodal še elektronski naslov in starost iz dodatne datoteke (npr. Ana, ana.novak@1ka.si, 33).

Imena in email lahko uvozite tudi iz zunanje datoteke (Excel).

Pozor! V primeru, da uporabljate vprašalnik z zanko ali ste aktivirali napredni modul Socialna omrežja, odsvetujemo uporabo funkcije združevanja ali dodajanja podatkov, saj bodo podatki uvoženi nepopolno ali nepravilno.


Funkcionalnost je na voljo za uporabnike individualnega paketa 3KA  ter uporabnike poslovnih paketov za skupine


Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.