Dodajanje podatkov (append)

Če ste izvajali anketo (tudi) preko npr. terenskega anketiranja, spletnega anketiranja v drugih orodjih ipd., torej ne preko spletne ankete 1KA, in želite vse podatke združiti, potem lahko podatkom 1KA dodate zunanje podatke preko zavihka 'PODATKI' - 'Uvoz' - 'Dodaj podatke'.

 

Če spremenljivka še ne obstaja, najprej ustvarite novo vprašanje primernega tipa v zavihku 'UREJANJE' - 'Vprašalnik', nato pa vnesete dodatne podatke v seznam. Vsako enoto (vrstico) posamezne spremenljivke ločite z vejico. Dodatne podatke lahko uvozite tudi iz datoteke (npr. Excel). Pomembno je, da imate pravilni vrstni red spremenljivk.

 

Pri spremenljivkah tipa 'radio button' (možen le en odgovor) najprej preverite, katere vrednosti odgovorov imate v anketi in jih nato dodate kot številsko vrednost. Npr. če imate na voljo odgovore: "jabolko", "banana", "ananas", imajo po vrsti številske vrednosti 1, 2, 3 in jih tako tudi vnesete kot podatke.

 

Če pa imate spremenljivko tipa 'checkbox' (več možnih odgovorov), preverite, katere vrednosti imajo odgovori (npr. Q2a, Q2b...) in podatke na tak način vstavite v bazo. Ker je na voljo več odgovorov, morate biti pozorni in jih ne smete ločevati z vejico, ampak zgolj s presledkom. Če jih ločite z vejico, bo sistem to zaznal kot odgovor na neko drugo spremenljivko.

Primer
Za vajo lahko uporabite pripravljeno anketo v zavihku Javna knjižnica (Knjižnica anket - 1KA primeri tipskih vprašalnikov - 1KA anketni vprašalniki - Primer dodajanja podatkov) in jo kopirate (s klikom na gumb 'Kopiraj anketo' na desni strani zaslona). 
Ko imate kopirano anketo, potrebujete še datoteko s podatki, ki si jo lahko na svoj računalnik prenesete tukaj.
Odprite datoteko in pobrišite prvo vrstico z imeni spremenljivk - ta je namenjena samo temu, da vas opomnimo, da morajo biti vprašanja (stolpci) v Excelu razvrščena na enak način, kot so vprašanja v 1KA. Po izbrisu prve vrstice, datoteko shranite in nato sledite navodilom oz. korakom za dodajanje podatkov, ki so v zavihku 'Uvoz' - 'Dodaj podatke'.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.