Dodajanje podatkov (Append)

Če ste izvajali anketo (tudi) preko npr. terenskega anketiranja, spletnega anketiranja v drugih orodjih ipd. (torej ne preko spletne ankete 1KA) in želite vse podatke združiti, lahko podatkom v 1KA dodate zunanje podatke preko zavihka 'PODATKI' - 'Uvoz' - 'Dodaj podatke'

Če spremenljivka še ne obstaja, najprej ustvarite novo vprašanje primernega tipa v zavihku 'UREJANJE' - 'Vprašalnik', nato pa vnesete dodatne podatke v seznam. Vsako enoto (vrstico) posamezne spremenljivke ločite z vejico. Dodatne podatke lahko uvozite tudi iz datoteke (npr. Excel). Pomembno je, da imate pravilni vrstni red spremenljivk.

Pri spremenljivkah tipa 'radio button' (možen le en odgovor) najprej preverite, katere vrednosti odgovorov imate v anketi in jih nato dodate kot številsko vrednost. Npr. če imate na voljo odgovore: "jabolko", "banana", "ananas", imajo po vrsti številske vrednosti 1, 2, 3 in jih tako tudi vnesete kot podatke.

Pozor! V primeru, da uporabljate vprašalnik z zanko ali ste aktivirali napredni modul Socialna omrežja, odsvetujemo uporabo funkcije združevanja ali dodajanja podatkov, saj bodo podatki uvoženi nepopolno ali nepravilno.

Primer

Za vajo lahko uporabite pripravljeno anketo v zavihku Javna knjižnica (Knjižnica anket - 'Primer dodajanja podatkov' na dnu seznama) in jo kopirate (s klikom na tri pikice ter gumb 'Kopiraj' na desni strani zaslona). Ko imate kopirano anketo, potrebujete še datoteko s podatki, ki si jo lahko na svoj računalnik prenesete tukaj.

Odprite datoteko in pobrišite prvo vrstico z imeni spremenljivk – ta je namenjena samo temu, da vas opomnimo, da morajo biti vprašanja (stolpci) v Excelu razvrščena na enak način, kot so vprašanja v 1KA. Po izbrisu prve vrstice, datoteko shranite in nato sledite navodilom oz. korakom za dodajanje podatkov, ki so v zavihku 'PODATKI' - 'Uvoz' - 'Dodaj podatke'.


Funkcionalnost je na voljo za uporabnike individualnega paketa 3KA ter uporabnike poslovnih paketov za skupine.


 

Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.