Izvoz v Excel poženete v zavihku 'PODATKI' - 'Izvoz' - 'EXCEL XLS' ali 'PODATKI' - 'Izvoz' - 'Tekstovna datoteka' - 'CSV'.

Datoteko prenesete na svoj računalnik s klikom na 'Izvoz v Excel' oziroma 'Izvoz v CSV'.

Pri izvozu v Excel XLS, se vam bosta v Excelu odprla 2 zavihka, v prvem so podatki prikazani kot vrednosti odgovorov, v drugem zavihku pa so prikazane labele odgovorov.

Enako kot pri drugih izvozih lahko v zgornjem desnem kotu podatke dodatno filtrirate glede na spremenljivke, statuse, pogoje ali obdobje ter vklopite tudi izvoz meta podatkov, identifikatorjev in sistemskih spremenljivk.

Na voljo imate tudi nastavitve, kjer lahko dodatno določite, ali želite izvoziti samo identifikatorje, samo podatke ali podatke in parapodatke. Kadar izberete možnost "Izvozi samo identifikatorje", se bodo izvozili samo identifikatorji (sistemski podatki respondenta), brez katerikoli drugih podatkov. Kadar ne izvažate identifikatorjev pa lahko izvozite posamezne parapodatke respondenta.


Funkcionalnost je na voljo za uporabnike individualnih paketov 2KA in 3KA ter uporabnike poslovnih paketov za skupine.


Povezave

 

 

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.