Kakšne so omejitve pri zbiranju osebnih podatkov v Sloveniji?

Za zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov je potrebno zelo previdno ravnanje. Pomembno je poudariti, da se osebni podatki lahko obdelujejo le v naslednjih primerih:

  1. Če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika.
  2. Ne glede na prejšnji odstavek se lahko obdelujejo osebni podatki posameznikov, ki so z zasebnim sektorjem sklenili pogodbo, ali pa so na podlagi pobude posameznika z njim v fazi pogajanj za sklenitev pogodbe, če je obdelava osebnih podatkov potrebna in primerna za izvedbo pogajanj za sklenitev za izpolnjevanje pogodbe.
  3. Ne glede na prvi odstavek se lahko v zasebnem sektorju obdelujejo osebni podatki, če je to nujno zaradi uresničevanja zakonitih interesov zasebnega sektorja in ti interesi očitno prevladujejo nad interesi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Pred zbiranjem privolitve v obdelavo osebnih podatkov je treba posameznike ustrezno informirati, tj. zagotoviti določene informacije v zvezi z obdelavo njihovih osebnih podatkov, in sicer:

  • katere njihove osebne podatke obdelujete;
  • za kakšen namen jih obdelujete;
  • kdo obdeluje njihove podatke (podatki o upravljavcu osebnih podatkov in njegovem morebitnem zastopniku (osebno ime, če gre za fizično osebo, naziv oziroma firma in naslov oziroma sedež));
  • druge podatke, če je to potrebno, da se zagotovi zakonita in poštena obdelava.

Najboljše je zgoraj navedeno zapisati že v sam uvodni nagovor ankete oziroma formularja.

Informacijski pooblaščenec je v sodelovanju s podjetjem Arhea in Društvom za marketing Slovenije pripravil kratko brošuro, ki vsebuje vsa pojasnila in navodila za ravnanje z osebnimi podatki: Smernice za varstvo osebnih podatkov >>

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.