Pravice respondentov in odgovornosti urednikov anket v okviru GDPR

Nadzornik podatkov (angl.data controller), ki je v kontekstu GDPR avtor oz.urednik ankete, določa, kako se osebni podatki obdelujejo, obdelovalec podatkov (angl. data processor) pa v imenu nadzornika obdeluje osebne podatke. Posameznik in njegovi osebni podatki (angl. data subjects) so osebe, katerih osebni podatki se zbirajo oziroma uporabljajo.

Pravice posameznikov (respondentov)

  • Pravica dostopa: respondent lahko poda zahtevo do vpogleda v to, kateri osebni podatki se zbirajo z anketo, s kakšnim namenom, kako dolgo itd. in pridobi kopijo podatkov (Člen 15).
  • Pravica do spremembe: respondent lahko poda zahtevo po spremembi ali popravku osebnih podatkov v anketi (Člen 16).
  • Pravica do izbrisa: respondent ima pod določenimi pogoji (Člen 17) pravico do izbrisa podatkov (»pravica do pozabe«).

Odgovornost urednikov

Avtorji oziroma uredniki anket (uporabniki 1KA računa) so tako imenovani nadzorniki podatkov, ki jih zbirajo, 1KA je obdelovalec teh podatkov. Urednik oziroma avtor ankete je lastnik ankete, ki odgovarja za vse informacije in podatke, ustvarjene in zbrane z uporabo orodja 1KA. Hkrati je odgovoren tudi, da izvrši vse zahteve, ki jih za njegove ankete podajo respondenti (zahteva za izbris, dostop, spremembo osebnih oziroma anketnih podatkov).

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.