Ali obstajajo že predpripravljene ankete (npr.: za evalvacijo dela profesorja v razredu)?

Za potrebe individualnih evalvacij določenega predmeta so predavateljem na voljo standardni vprašalniki ('Knjižnica'), ki se lahko naknadno prilagodijo. Že pripravljeni standardni vprašalniki so na voljo v zavihku 'Moje ankete' - 'Knjižnica' - 'Javna knjižnica'.

Pri tem izrecno svetujemo, da se uporabi enoten URL, torej brez individualiziranih email vabil preko sistema 1KA. Izkušnje kažejo:

  • V vsakem primeru zadošča eno vabilo in nato čez tri dni še opomnik, ki je hkrati zahvala za morebitne respondente. Izkušnje kažejo, da nadaljnji emaili nimajo nobenega učinka. Tudi če še kdo kaj odgovori, se rezultati ne spremenijo. Za dve vabili pa seveda ne rabimo individualiziranega spremljanja, kdo je odgovoril in kdo ne.

  • Študenti so izjemno občutljivi na zasebnost. Če opazijo individualiziran URL naslov, seveda razumejo, da je načeloma mogoč vpogled v odgovore. Pri občutljivih temah kot je evalvacija, to povzroči neiskrenost ali pa neodgovor. V anketi z individualiziranim vabilom, ki mu je sledil še opomnik za nerespondente, so v tretjem kontaktu, ki je bil brez individualizacije (z enotnim URL naslovom) dodatni respondenti eksplicitno potrdili, da jih je predhodno motil individualiziran URL.

Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.