GDPR in zbiranje podatkov

GDPR je evropska Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation), ki se je pričela uporabljati enotno v vseh državah članicah 25. maja 2018. Gre za sklop predpisov, ki so namenjeni varovanju osebnih podatkov prebivalcev EU in uveljavljajo pravila o zasebnosti podatkov ter o tem, kako organizacije zbirajo, shranjujejo in uporabljajo osebne podatke.

GDPR med drugim določa, da se lahko zbiranje osebnih podatkov začne šele, ko raziskovalec (avtor ankete) prejme jasno izraženo soglasje posameznika o samem zbiranju.

Posameznik (respondent) mora biti tudi jasno obveščen, kateri podatki se bodo zbirali in v kakšen namen. Pri zbiranju osebnih in anketnih podatkov upoštevamo načelo najmanjšega obsega podatkov, torej zbiramo samo podatke, ki jih potrebujemo za izvršitev namena raziskave. Omenjeni podatki se ne smejo uporabiti za noben drug namen, o katerem respondent ni bil obveščen in podal jasnega soglasja. To pomeni, da lahko avtor raziskave pridobljene podatke uporablja samo za namen raziskave in jih ne posreduje nobenim tretjim osebam. Podatkov tudi ne sme povezovati z drugimi podatki, s katerimi razpolaga.

Soglasje lahko posameznik (respondent) kadarkoli umakne, s tem pa se preneha dovoljenje za obdelavo podatkov. Respondent ima namreč pravico do izbrisa (pravica do pozabe), spremembe in vpogleda v podatke. Na osnovi tega lahko od avtorja ankete zahteva, da izbriše ali spremeni njegove osebne oziroma anketne podatke ter mu omogoči vpogled v zbrane podatke.

Celotna uredba je dostopna tukaj >>

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.