Kako zagotoviti anonimnost v spletni anketi med zaposlenimi?

V anketah med zaposlenimi je pogosto prisotna možnost, da respondenti ne bodo odgovarjali odkrito zaradi strahu, da njihovi odgovori ne bodo ostali anonimni. Zaposlenim lahko anonimnost zagotovimo na različne načine:

  • Uporabljamo zaupanja vredno programsko opremo. Zaposleni morajo zaupati, da orodje preko katerega izpolnjujejo anketo, ne bo omogočalo povezovanja med identifikatorji in odgovori (ID in odgovori morajo biti shranjeni v različnih datotekah).
  • Izogibamo se individualiziranim URL-jem v anketi, saj lahko to anketiranci opazijo. Da ne uporabljamo individualiziranih URL-jev, je smiselno tudi posebej poudariti v vabilu k sodelovanju v anketi, npr.: "Zagotavljamo vam popolno zasebnost vaših odgovorov, zato URL-ji ankete niso individualizirani..." To lahko pripomore k bistveno večji stopnji odgovora, saj mnoge respondente vse bolj moti dejstvo, da prejmejo individualiziran URL, pri čemer se zavedajo, da to načeloma omogoča tudi vpogled v individualne odgovore.
  • Preko zanesljive osebe (kurirja, tajnice), ki zaposlenim v pisarne prinese ovojnice s kodami za dostop do ankete (ali so te pripravljene na osrednji administrativni mizi (npr. pri tajnici), kjer jih zaposleni prevzamejo). S tem se na eleganten način prepreči podvojeno ali nepovabljeno odgovarjanje, hkrati pa se zagotovi tudi popolna anonimnost, saj je URL tudi v tem primeru enoten za vse respondente. Funkcionalnost je na voljo za uporabnike individualnih paketov 3KA ter uporabnike poslovnih paketov za skupine.

Dodatno je treba zagotoviti, da se ne arhivirajo IP naslovi in drugi parapodatki.


Nekatere opisane funkcionalnosti so na voljo za uporabnike individualnega paketa 3KA ter uporabnike poslovnih paketov za skupine.


Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.