Kako zagotoviti anonimnost v spletni anketi med zaposlenimi?

V anketah med zaposlenimi je pogosto prisotna možnost, da respondenti ne bodo odgovarjali odkrito zaradi strahu, da njihovi odgovori ne bodo ostali anonimni. Zaposlenim lahko anonimnost zagotovimo na različne načine:

  • Uporabljamo zaupanja vredno programsko opremo. Zaposleni morajo zaupati, da orodje preko katerega izpolnjujejo anketo, ne bo omogočalo povezovanja med identifikatorji in odgovori (ID in odgovori morajo biti shranjeni v različnih datotekah).
  • Izogibamo se individualiziranim URL-jem v anketi, saj lahko to anketiranci opazijo. Da ne uporabljamo individualiziranih URL-jev, je smiselno tudi posebej poudariti v vabilu k sodelovanju v anketi, npr.: "Zagotavljamo vam popolno zasebnost vaših odgovorov, zato URL-ji ankete niso individualizirani..." To lahko pripomore k bistveno večji stopnji odgovora, saj mnoge respondente vse bolj moti dejstvo, da prejmejo individualiziran URL, pri čemer se zavedajo, da to načeloma omogoča tudi vpogled v individualne odgovore.
  • Preko zanesljive osebe (kurirja, tajnice), ki zaposlenim v pisarne prinese ovojnice s kodami za dostop do ankete (ali so te pripravljene na osrednji administrativni mizi (npr. pri tajnici), kjer jih zaposleni prevzamejo). S tem se na eleganten način prepreči podvojeno ali nepovabljeno odgovarjanje, hkrati pa se zagotovi tudi popolna anonimnost, saj je URL tudi v tem primeru enoten za vse respondente. Več >>

Dodatno je treba zagotoviti, da se ne arhivirajo IP naslovi in drugi parapodatki.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.