Kako lahko sledim respondentom?

Možnost pošiljanja email vabil preko sistema 1KA omogoča sledenje respondentom; tako lahko preverite, kdo iz seznama je odgovoril in kdo ne, kar je podlaga za pošiljanje opomnikov. Ta funkcionalnost je dostopna za uporabnike, ki so kupili zasebni paket 3KA ali poslovni paket, v kombinaciji z lastnimi SMTP nastavitvami strežnika

Sledenje respondentom ni mogoče, če jim povezavo do ankete pošljete prek lastnega email računa in imate enak URL za vse respondente (torej je anketa res anonimna). V tem primeru ni mogoče identificirati, kdo je na anketo odgovoril in kdo ne. Vendar vse izkušnje kažejo, da so s tem povezani problemi bistveno manjši od prednosti, ki jih prinaša takšna popolna anonimnost.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.