Nastavitev lepega URL naslova ankete

Ko v 1KA anketo aktivirate, se ji dodeli zaporedna številka, ki se nato pokaže v URL naslovu ankete, npr. www.1ka.si/a/4669.

Na desni strani zavihka 'OBJAVA' - 'Nastavitve' lahko s klikom na povezavo 'Lep URL' k običajnemu URL naslovu dodate takega, ki je bolj poveden in privlačen za respondente, denimo www.1ka.si/primer.
Za lep URL naslov lahko uporabite najmanj tri znake, ne smete pa uporabljati šumnikov (č, ć, š, ž, đ). Sistem razlikuje med malimi in velikimi tiskanimi črkami.

Nastavitev lahko izvedete, če ste za posamezno anketo pridobili dovoljenje naprednih nastavitev objave, za katerega lahko zaprosite tako, da izpolnete obrazec >>.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.