Politika zasebnosti

Prosimo, podrobno preberite to izjavo in nadaljujte s sodelovanjem v anketni raziskavi le, če razumete in se strinjate z vsem, kar je v izjavi zapisano. Sodelovanje v raziskavi je prostovoljno in brezplačno. Avtorji ankete brez vašega prehodnega vedenja in strinjanja ne smejo pridobiti nobene informacije o vas. Respondenti zaradi sodelovanja v raziskavi nimajo nikakršnih stroškov, prav tako z naslova 1KA ne prejmejo nobene nagrade.

Politika zasebnosti CDI panela se nahaja tukaj.

 

I. SPLOŠNO

Politika zasebnosti je del splošnih pogojev uporabe 1KA, s katerimi se morate strinjati, če pristanete na Politiko zasebnosti.

Ta Politika zasebnosti določa odnos med:

 • osebami, ki sodelujejo v anketnih raziskavah (v nadaljevanju respondenti);
 • posamezniki, ki v okviru 1KA izvajajo anketne raziskave (v nadaljevanju uredniki anket) ali katero koli drugo osebo, ki vam je poslala povezavo do raziskave ali vas kako drugače pozvala, da v njej sodelujete; in
 • EnKlikAnketo, Center za družboslovno informatiko, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana (v nadaljevanju 1KA).

Lastniki in upravitelji 1KA.si se zavedajo pomembnosti varovanja zasebnosti in delujejo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov – (ZVOP-1) in v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov). Poleg tega pri delovanju upoštevajo priporočila in dobre prakse etičnih kodeksov 'ICC/ESOMAR International Code on Market and Social Research' in 'ESOMAR Guideline for Online Research' (www.esomar.org).

Upravljalec osebnih podatkov je vsakokratni izvajalec ankete na portalu 1KA.si.

II. ZASEBNOST IN OSEBNI PODATKI RESPONDENTOV

Vsi podatki, ki jih kot respondent navedete z odgovarjanjem na anketna vprašanja, so zbrani v anonimni obliki, razen če se sami odločite, da boste razkrili katerega od vaših osebnih podatkov. Če se odločite za navedbo osebnih podatkov o sebi ali drugih osebah, to storite z razumevanjem tveganj in možnih posledic takšnega ravnanja. Urednike anket opozarjamo, naj v ankete ne vključujejo vprašanj, ki sprašujejo po osebnih podatkih (ime, naslov itd.), in naj ne skušajo zbirati osebnih podatkov na kakšen drug način.

Upravitelji 1KA.si nismo tudi upravitelji zbirk osebnih podatkov, ki jih morebiti ustvarijo uporabniki storitev 1ka.si na informacijski infrastrukturi 1KA.si. Upravitelji 1KA.si ne določamo namenov in sredstev obdelave osebnih podatkov v anketah, ki jih ustvarijo uporabniki storitev 1KA.si, pač pa zgolj ponujamo infrastrukturo za izvedbo spletnih anket, ki ne smejo imeti vključenih vprašanj, ki sprašujejo po osebnih podatkih.

V primeru, da obstajajo osebni podatki, ki jih respondenti s privolitvijo predhodno posredujejo urednikom ankete (npr. e-mail naslov), se osebni podatki in anketni podatki strogo ločujejo. 1KA.si v primeru pošiljanja elektronskih vabil za anketo (enako velja za omogočanje s tem povezanih telefonskih klicev oziroma pismenih vabil), zagotavlja ločenost obeh podatkovnih baz in s tem onemogoča identifikacijo odgovorov. Če uporabnik izkaže ustrezno pravno podlago (soglasje in vednost anketirancev), lahko zahteva od 1KA, da se to izredno vklopi na zahtevo uporabnika.

Izvrševanje pravic posameznika glede lastnih osebnih podatkov

Imate pravico zahtevati: dostop do osebnih podatkov, popravek, izbris ali omejitev obdelave, prav tako imate pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Vlogo za uveljavitev pravic lahko oddate:

 • elektronsko;
 • po pošti; oz.
 • osebno.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, lahko upravljavec od vas zahteva dodatne podatke, izvedbeni postopek uveljavljanja pravic pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da vas ne more zanesljivo identificirati.

Pravice posameznika/respondenta

Posameznik ima pravico od upravljavca osebnih podatkov dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in kadar je temu tako, tudi dostop do le-teh (pravica do dostopa do podatkov).

Če obdelujemo osebne podatke, ki so netočni ali nepopolni, ima posameznik pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne podatke v zvezi z vami (pravica do popravka).

Kadar menite, da vaših osebnih podatkov več ne potrebujemo za namene, za katere smo jih zbrali, ali če prekličete privolitev, ki ste jo dali za obdelavo osebnih podatkov in za obdelavo osebnih podatkov ne obstaja nobena druga pravna podlaga, če ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov, če menite, da so osebni podatki obdelani nezakonito ali če je potrebno osebne podatke izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti, lahko od nas zahtevate izbris osebnih podatkov (pravica do izbrisa).

V zvezi z obdelavo osebnih podatkov imate tudi pravico doseči, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov (pravica do omejitve obdelave) kadar oporekate točnosti podatkov, če je obdelava nezakonita in želite namesto izbrisa osebnih podatkov obdelavo zgolj omejiti, kadar menite, da osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, ali če ste vložili ugovor z zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

Tudi če so vaši osebni podatki pravilni in popolni in jih imamo pravico obdelovati, lahko obdelavi teh podatkov v posebnih, utemeljenih posamičnih primerih ugovarjate. Ugovarjate lahko tudi prejemanju neposrednih tržnih obvestil od nas in zahtevate, da jih v prihodnje več ne dobivate (pravica do ugovora).

Prav tako imate pravico, da prejmete osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki in jih posredujete drugemu upravljavcu, kadar obdelava osebnih podatkov temelji na vaši privolitvi ali pogodbi in se izvaja z avtomatiziranimi sredstvi (pravica do prenosljivosti).

Za uveljavljanje zgoraj omenjenih pravic oz. morebitnih pritožb vas prosimo, da kontaktirate vsakokratnega upravljavca (izvajalca ankete). Če menite, da obdelava osebnih podatkov krši določila na področju varstva osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo tudi pri Informacijskemu pooblaščencu. Upravljavec se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta.

Piškotki

Pri sodelovanju v spletnih anketah se piškotki privzeto ne uporabljajo in tudi ne shranjujejo na računalnikih respondentov, razen v primeru če avtor ankete določi drugače, pri čemer je respondent o tem prehodno obveščen in ima možnost zavrniti piškotke v skladu s 157. členom ZEKom-1. Več o tem si preberite v Politiki piškotkov. Upoštevati tudi velja, da je uporaba piškotov lahko v konfliktu z drugimi zunanjimi (tehničnimi) identifikatorji (IP številka, registracija respondenta v 1KA, individualno geslo respondenta) – vedno uporabimo le en zunanji identifikator. Podrobnosti so tukaj >>

IP naslovi

K podatkom, ki jih med izpolnjevanjem vprašalnika vnesejo respondenti, niso dodani IP naslovi. IP naslovi se beležijo ločeno in le za namen štetja respondentov, zato jih v bazi ni mogoče povezati z anketnimi podatki oz. odgovori respondentov.

E-mail naslovi

V primeru raziskav, ki so objavljene s pomočjo e-mail vabil, za namen štetja respondentov beležimo tudi njihove e-mail naslove, ki se prav tako v bazo zapisujejo ločeno in jih ni mogoče povezati z anketnimi podatki. Dostop do ločenega seznama IP in e-mail naslovov imajo le urednik ankete in osebe, ki jim avtor ankete izrecno dodeli dostop do raziskave. Vse navedene osebe se zavezujejo, da bodo te podatke uporabljale zgolj v raziskovalne namene, jih ne bodo javno objavljale ali predale tretjim osebam in da bodo varovale njihovo zaupnost.

III. UPORABA ZBRANIH PODATKOV

Lastniki in upravitelji 1KA izvajajo ustrezne varnostne ukrepe za zaščito zasebnosti in zaupnosti zbranih podatkov na strežnikih 1KA. Do podatkov, zbranih s posamezno raziskavo, imajo dostop le urednik ankete in osebe, ki jim urednik izrecno dodeli dostop (to so lahko drugi uporabniki ali osebe, zadolžene za tehnično pomoč 1KA). Brez, da bi urednik ankete izrecno dodelil dostop, lastniki in upravitelji 1KA nimamo dostopa do informacij o vsebini posameznega anketnega vprašalnika. Izjema so intervencije v primeru suma kršitve zakonodaje, npr. na podlagi policijske preiskave ali sodne odločbe.

Urednik ankete podatke lahko uporablja izključno v raziskovalne namene in jih ne sme uporabljati v namen neposrednega trženja ali prodaje.

Respondent, ki je izpolnil anketo, lahko kadarkoli poda zahtevo za izbris, spremembo ali vpogled do zbranih osebnih in/ali anketnih podatkov. Kot urednik ankete ste odgovorni, da podano zahtevo izvršite v roku enega meseca. Če v mesecu dni ne izvedete zahteve, vas opozorimo. V primeru neodziva si pridružujemo pravico, da anketo izbrišemo oziroma respondentu neposredno zagotovimo vpogled oziroma popravek.

Upravitelji in lastniki spletnega mesta 1ka.si si pridržujemo pravico do uporabe zbranih anketnih podatkov, parapodatkov, metapodatkov, procesnih podatkov in drugih podatkov v anonimizirani obliki za namene optimiziranja naše storitve, za pripravo analiz naših storitev in za znanstveno-raziskovalne analize, kar vse služi izboljševanju kakovosti storitve 1KA.

Zakoniti interesi

Kadar je potrebno, vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi zakonitih interesov, med katere spadajo:

 • izboljševanje, razvoj in nadgradnja storitev in sistemov;
 • tehnično vzdrževanje naših spletnih strani in storitev;
 • zagotavljanje delovanja informacijskih sistemov, varnosti omrežja in informacij (preprečevanje nezakonitih ali zlonamernih dejanj, ki ogrožajo dostopnost, avtentičnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih IT storitev);
 • preprečevanje nepooblaščenega dostopa do informacijskih sistemov ter odzivanje na računalniške varnostne grožnje in incidente.

Upravitelji in lastniki spletnega mesta 1ka.si si pridržujemo pravico do uporabe zbranih anketnih podatkov, parapodatkov, metapodatkov, procesnih podatkov in drugih podatkov v anonimizirani obliki za namene optimiziranja naše storitve, za pripravo analiz naših storitev in za znanstveno-raziskovalne analize, kar vse služi izboljševanju kakovosti storitve 1KA.

Posredovanje podatkov tretjim osebam

Upravljalec lahko nekatere osebne podatke, skladno z namenom obdelave, posreduje pogodbenim obdelovalcem podatkov znotraj EU, s katerimi ima sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov in ki podatke obdelujejo v imenu upravljavca in za njegov račun.

Prenos osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Vaši osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi

Kadar obdelava temelji na vaši privolitvi, jo lahko kadarkoli prekličete. Vaš preklic velja za naprej in ne vpliva na obdelave osebnih podatkov, ki so bile izvedene do vašega preklica. Procesi obdelave osebnih podatkov, ki temeljijo na osebni privolitvi posameznika, so razvidni iz pravne podlage.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Prav tako bi vas želeli opozoriti, da imate v primeru, da menite, da so bili kršeni predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. Na spletni strani Informacijskega pooblaščenca lahko prek obrazca podate prijavo zaradi kršitev zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz člena 22(1) in (4) GDPR, ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.

IV. TEHNIČNI IN ORGANIZACIJSKI UKREPI ZA VAROVANJE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

1KA zagotavlja organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe za varovanje zbirk osebnih podatkov. 1KA tako:

 • varuje prostore, opremo in sistemsko programsko opremo;
 • varuje aplikativno programsko opremo, s katero se obdelujejo osebni podatki;
 • preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih;
 • zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov;
 • omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vnešeni v zbirko osebnih podatkov, uporabljeni ali drugače obdelani in kdo je to storil in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja ali obdelave osebnih podatkov.

1KA na kritičnih področjih periodično izvaja ocene učinkov v zvezi z varstvom osebnih podatkov, kjer upošteva tveganja, ki jih pomeni obdelava, zlasti zaradi nenamernega ali nezakonitega uničenja, izgube, spremembe, nepooblaščenega razkritja ali dostopa do osebnih podatkov, ki so poslani, shranjeni ali kako drugače obdelani.

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov 1KA uporablja tudi metode psevdonimizacije in šifriranja zbirk osebnih podatkov. Sistemi in storitve zagotavljajo stalno zaupnost, celovitost, dostopnost in odpornost. V primeru fizičnega ali tehničnega incidenta je omogočena razpoložljivost in dostop do osebnih podatkov. Tehnični in organizacijski ukrepi za zagotavljanje varnosti obdelave se redno testirajo, ocenjujejo in vrednotijo.

V. MLADOLETNE OSEBE

Anketiranje mladoletnih oseb je urejeno z nacionalnimi zakonodajami. Avtor ankete mora pri njenem izvajanju v posamezni državi zagotoviti, da deluje v skladu z nacionalno zakonodajo, povezano z anketiranjem mladoletnih oseb. Ob upoštevanju dejstva, da popolna identifikacija mladoletnih uporabnikov interneta ni možna, mora avtor ankete storiti vse, kar je v njegovi moči, da bodo mladoletni vključeni v raziskavo zgolj na podlagi danega soglasja njihovih staršev ali zakonitih zastopnikov v primeru, da nacionalna zakonodaja zahteva takšno soglasje.

V Sloveniji za mladoletne osebe do 15. leta starosti velja, da morajo pred izpolnjevanjem anketnega vprašalnika pridobiti soglasje staršev. Pri spletnem anketiranju otrok se dovoljenje staršev najpogosteje in najenostavneje pridobi tako, da anketar osebno pridobi soglasje (npr. starše obišče na domu) ali pa ga posredujejo pismeno (npr. preko dopisa, ki ga otrok prinese iz šole). Za anketiranje mladoletnih, starejših od 15 let, soglasja staršev ni potrebno pridobiti. V primerih, ko se anketiranje izvaja na šoli, pa lahko šola zahteva soglasje staršev tudi, če so anketiranci starejši od 15 let.

VI. KONČNE DOLOČBE

1KA hrani podatke do izpolnitve namena, za katerega se ti podatki zbirajo. 1KA podatke, ki jih vnesejo respondenti, ki privolijo k sodelovanju v raziskavi, zbira med potekom procesa raziskave. To pomeni, da se zbirajo in hranijo tudi podatki respondentov, ki posamezne raziskave niso izpolnili v celoti (npr. samo eno stran).

Če nadaljujete s sodelovanjem v raziskavi, to pomeni, da razumete in se strinjate s to Izjavo. Za vsa vprašanja, ki jih imate v zvezi s to Izjavo ali storitvami 1KA, nas lahko kontaktirate na info@1ka.si.

Ljubljana, julij 2019

<< Nazaj na Pogoje uporabe 1KA

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.